Ο Συμβολισμός στην Ελληνική Μυθολογία

Paul Diel
260 σελίδες
17 x 24 εκ.
960-264-116-9
€ 24,76

Παράγγειλε το βιβλίο

  • Ο Συμβολισμός στην Ελληνική Μυθολογία
  • Ο Συμβολισμός στην Ελληνική Μυθολογία οπισθόφυλλο

Μύθος –⁠ μια κατευθυντήρια γραμμή ύπαρξης, μια μορφή που αποβλεπει στο αύριο, και όχι ένας απολιθωμένος θρύλος. Ο Paul Diel λέει: «Οι μύθοι μιλούνε για την ανθρώπινη μοίρα κάτω από το ουσιαστικό της πρίσμα. Μοίρα που είναι η συνέπεια της ομαλής ή ανώμαλης (δηλαδή της εξελιχτικής ή ενελικτικής) λειτουργίας του ψυχισμού»…

Το πεδίου του μύθου προσφέρεται στις πιο ποικίλες έρευνες: οι πιο διαφορετικές διάνοιες, οι πιο αντιθετικές θεωρίες πρότειναν ερμηνείες που η κάθε μία τους ήταν έγκυρη σε μια δοσμένη εποχή. Ο συγγραφέας αναλύει από ψυχολογική σκοπιά τα σύμβολα που σωρεύονται στη μοίρα του μυθικού ήρωα, θεωρώντας τα κατεξοχήν ψυχολογικές πραγματικότητες, και μας εισαγάγει στην καθαρή ψυχολογία.

Ο Paul Diel (1893-1972), Γάλλος, αυστριακής καταγωγής, υπήρξε φιλόσοφος και ψυχολόγος. Άσκησε ψυχοθεραπεία στο κεντρικό νοσοκομείο στη Βιέννη. Το 1945 μπήκε στο Centre national de la recherche scientifique (CNRS), όπου εργάστηκε ως ψυχοθεραπευτής στο Εργαστήριο Ψυχοβιολογίας του Παιδιού. Οι αναντίρρητες θεραπευτικές του επιτυχίες σε αυτόν τον τομέα τον κατέταξαν στη γραμμή των Freud, Adler και Young.

Αντίπαλος με το ρεύμα της κλασικής ψυχολογίας που ρίχνει το ανάθεμα στην ενδοσκόπηση, ο Paul Diel πρεσβεύει ότι, με μεθοδική καθοδήγηση, η συνήθως νοσηρή ενδοσκόπηση μπορεί να γίνει η βάση μιας επιστημονικής ψυχολογίας. Η μελέτη της ψυχικής λειτουργίας και των συνειδητών ή ασύνειδων διεργασιών του αποκάλυψε την κρυφή αλλά σαφή έννοια των μύθων, των ονείρων και των ψυχοπαθητικών συμπτωμάτων.

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ