Η Δεκάτη Τρίτη Φυλή (2013)

Κατηγορία: Δοκίμιο

Μια ιστορική μελέτη με θέμα την καταγωγή των Εβραίων της Ευρώπης.
Ο Καίσλερ, στο βιβλίο αυτό, παρουσιάζει το βασίλειο των Χαζάρων από την άνοδο έως την πτώση του. Αναφέρεται στην καταγωγή της φυλής , στον εξιουδαϊσμό της και στον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε στην προστασία του Βυζαντίου από τους Άραβες. Παρουσιάζονται επίσης οι σχέσεις των Χαζάρων με τα γειτονικά τους φύλα, η σταδιακή τους αποδυνάμωση και η τελική τους εξάπλωση στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Συγγραφέας: Arthur Koestler
​​Σελίδες: 173
Έτος έκδοσης:
1978


​​​​​​​​​​​​​​​