Οι Ρίζες της Σύμπτωσης (2019)


Ἡ τηλεπάθεια, ἡ πρόγνωση, ἡ διορατικότης, «τ’  διανόητα» αὐτά «φαινόμενα της παρ’ αἴσθηση ἀντίληψης, φαίνονται λιγώτερο παράδοξα ὃταν φωτίζονται ἀπό τὶς ἀδιανόητες προτάσεις της μοντέρνας φυσικης».

Αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα τοῡ βιβλίου. Ἀναζητώντας μιὰ ὓστατη Ἑνότητα, παραδεκτὴ ἀπὸ τὸν φυσικό, τὸν μυστικιστὴ καὶ τὸν παραψυχολόγο, ὁ Koestler μᾱς παίρνει μαζύ του σ’ἓνα φανταστικὸ ταξίδι στὴ Χώρα των Θαυμάτων τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης. Ἄς ἀναζητήσουμε μαζύ του τὴν «παγκόσμια συναιώρηση των πραγμάτων καὶ τὴν κυοφορία τους σὲ μιὰ παγκόσμια μήτρα» σὲ χώρους ὑπο-ἀτομικοὺς καὶ ὑπερ-γαλαξιακούς, σὲ πεδία «τόσο ἀραχνοῢφαντα, ὃσο μπορεῑ νὰ εἶναι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα μιᾱς πιθανότητας».

Συγγραφέας: Arthur Koestler
ISBN 978-960-264-219-1
​​Σελίδες: 109
Αριθμός έκδοσης:

Πρώτη έκδοση: 1974
16,92

​​​​​​​​​​​​​​​